ZINWAY 10

ZINWAY10 yüksek oranda çinko içeren sıvı bir ürün olup, yapraktan ve damla sulama ile uygulanabilir. Sert sularda bile ürün stabil kalır. Yaprak ve köklerin dokusundan penetrasyonu çok iyi olup kolayca bitki bünyesine girer. Zinway 10 bitki bünyesin de indolasetik asit sentezi için gereken triptofan isimli aminoasit üretimini destekler ve böylece bitki için regülatör görevi görür. Zinway 10 vejetatif gelişme dönemiyle üretim dönemi arasındaki dengeyi garantiler ve böylece verim artışı sağlar.

 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Tüm bitkilerde önleyici olarak yapraktan 100cc.-150cc./100 lt. dozunda, noksanlık göründüğü durumlarda tedavi edici olarak 150cc.-200cc./100 lt. dozunda uygulama yapılabilir.

Tüm bitkilerde damlama sulama yolu ile bitkinin ve toprağın pozisyonuna göre 1-2 lt./dekar dozu aralığında 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Karışabilirlik: Bakır, kükürt ve alkali reaksiyon gösteren ürünler haricinde bilinen tüm tarım ilaçları ve gübreler ile karışabilir ancak uygulamadan önce küçük dozlarda ön karışım testi yapmanız önerilir.

Ambalaj: 1 lt. , 5 lt. , 10 lt. , 20 lt.

 

İçerik
 Suda Çözünür Çinko  (Zn)  % 10
 Yoğunluk  1,21
 pH  2-3