PROWAY GLOBAL

NPK  GÜBRESİ    19.34.6

PROWAY GLOBAL

NPK olarak NP ağırlıklı vitaminler, proteinler ve enzimlerden oluşan özel bir karışımdır. Proway Global meyve veren bitkilerde çiçek tomurcuğu oluşumunu arttırmak, çiçeklenmeyi hızlandırmak, döllenmeyi teşvik etmek ve döllenmiş meyvelerin özellikle çiçek burnuna büyümesini hızlandırmak, bitkinin genel çapını büyütmek (yanal büyütme) için kullanılan bir üründür. Yeşil kısımları tüketilen bitkilerde bitkinin çabuk büyümesini sağlamak için kullanılır.

Proway Global bitkiler tarafından kolay bir şekilde alınır ve taşınır. İlk önce bitkinin vejetatif kısımlarını etkileyerek, çiçek döllenme ve meyve için gerekli besinlerin hormon ve enzimlerin salgılanmasını teşvik eder. Bu işlevleri gerçekleştirirken aynı zamanda, bitki için o anda gerekli besinlerde Proway Global tarafından karşılanır. Böylece bitki strese girmeden, gelişimi hızlanır.

Bitki çeşidine ve verildiği döneme göre, bitkide yaptığı işlerde değişir. Özellikle döllenmenin hasiyet kazandığı çeşitlerde (patlıcan, üzüm, çilek, meyve ağaçları, bazı narenciye grupları vb.) çeşide göre çiçek öncesi ve tam çiçekte verildiğinde, çok sayıda ve düzgün çiçek açımı, döllenme hızını, döllenen çok sayıdaki meyvenin büyümesini teşvik eder. Çilekte çiçek sapının çabuk uzamasını, çiçeklenmeyi ve döl tutumunu hızlandırır. Bağda salkım boyu ve meyvenin uzamasını sağlar.

 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Narenciye: Çiçek döneminde, haziran dökümünden sonra, 100 gr.-150 gr./100 lt. dozunda

Elma, Armut: Çiçek başlangıcından itibaren 3-4 uygulama, 150 gr.-200 gr./100 lt.

Bağ: Çiçek ve ince koruk döneminde 2 uygulama, 250 gr./dekar

Patlıcan, Salatalık, Kabak: Çiçeklenme başlangıcından, meyve tutumu ve meyve büyüme dönemlerinden itibaren 4-5 uygulama 150 gr.-200 gr./100 lt.

Domates: Çiçeklenme dönemi ile birlikte ve meyve tutumu döneminde 150 gr.-200 gr./100 lt.

Çilek: Çiçek sapları çıkmaya başladığında ve çiçekten hemen önce 150 gr.-200 gr./100 lt..

Ispanak, Yedikule Marul: Soğuk stresinin yaşandığı 3-4 yapraklı dönemde 1-2 uygulama, 250 gr./dekar

Karışabilirlik: Bakır, kükürt ve alkali reaksiyon gösteren ürünler haricinde bilinen tüm tarım ilaçları ve gübreler ile karışabilir ancak uygulamadan önce küçük dozlarda ön karışım testi yapmanız önerilir.

Ambalaj: 1 kg. , 3 kg. , 5 kg. , 25 kg.

 

İçerik
 Toplam Azot  (N)  % 19
 Amonyak Azotu  (N)  % 6
 Nitrat Azotu  (N)  % 2
 Üre Azotu (Düşük biüretli)  (N)  % 11
 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit  (P2O5)  % 34
 Suda Çözünür Potasyum Oksit  (K2O)  % 6