PROWAY 239

 

PROWAY bitkileri her türlü stresten korumak, stresin neden olduğu sorunları gidermek, bitki gelişimini (vejetatif-generatif) hızlandırmak için hazırlanmış spesifik bir üründür. Kullanıldığı bitkilerde büyüme aktivitesini hızlandırır. Böylece bitkinin maruz kaldığı stresten çabuk kurtulmasını sağlar. Kullanıldığı doza ve NPK içeriğine göre bitkide yaptığı işler değişir. Proway 312 Düşük dozlarda kullanıldığında, bitkinin vejetatif gelişmesi, yüksek dozlarda kullanıldığında ise daha çok generatif gelişmesi hızlanır. Normal dozlarda kullanıldığında, hem vejetatif hem de generatif gelişmeyi teşvik eder. Özellikle çiçek tomurcuğunun çabuk gelişimini, oluşan tomurcukların aynı anda çiçek açmasını, açan çiçeklerin daha kolay döllenmesini sağlar ve oluşan meyvelerin dökülmesini önler. Yeni gelişen meyvede hücre bölünme hızını arttırarak, meyvenin çabuk büyümesine etki eder. Proway 312 damlamadan uygulandığında, hem mevcut köklerin gelişimini hızlandırır, hem de bitkide yeni kök oluşumunu teşvik eder. Ec(tuzlanma) yüksek olan yerlerde killi, aşırı su tutan topraklarda, organik maddenin yetersiz olduğu yerlerde, siyah malçlama yapılan yerlerde kökler ya yüzeysel gelişir veya köklerde boğulmalar ve ölümler gerçekleşir. İşte Proway 312 köklerin yüzeysel büyümelerini engeller, daha derinlere doğru gelişimini teşvik eder. Böylece yukarıda belirtilen olumsuzluklardan köklerin uzaklaşmasını sağlar. Proway 239 da meyvenin büyümesi ve olgunlaşmasını hızlandırmak ve bitkinin vejetatif gelişimi yavaşlatarak generatif gelişmeye yöneltmek için kullanılan özel bir karışımdır.

 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

 

Narenciye: Sürgün hareketinin başlamasıyla 100gr.-150 gr. /100 lt.

Mısır: 6-8 yapraklı dönemde 100gr.-150 gr. /da.

Pamuk: Tarak oluşum döneminde 100gr.-150 gr. /da.

Diğer tarla bitkilerinde ve sebzelerde: Gelişim döneminde vejetasyonu hızlandırmak için 100gr.-150 gr. /da.
(Kullanım öncesi firmamızın teknik kadrosuna danışınız.)

Karışabilirlik: Bilinen tüm tarım ilaçları ve gübreler ile karışabilir ancak uygulamadan önce küçük dozlarda ön karışım testi yapmanız önerilir.

Ambalaj: 1 kg. , 3 kg. , 5 kg. , 25 kg.

İçerik
 Toplam Azot    (N)  % 10
 Amonyak Azot    (N)  % 1
 Nitrat Azotu    (N)  % 9
 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit    (P2O5)  % 15
 Suda Çözünür Potasyum Oksit  (K2O)  % 45