PRO CAL

Kullanım şekli ve dozu

Tüm bitkilerde yapraktan uygulama için 100 litre suya 150 – 800 gr dozunda 3-4 uygulama. Aşırı iz element noksanlığında 6-8 uyguama yapılabilir.

 

 İçerik
 Toplam Azot  (N)  % 9
 Nitrat Azotu  (N)  % 8,5
 Amonyak Azotu  (N)  % 0,5
 Suda Çözünür Kalsiyum Oksit  (CaO)  % 17