MICROLEX

MICROLEX bitkiler de magnezyum ve iz element noksanlıklarını çok çabuk şekilde gideren, EDTA ile şelatlanmış, ani etkili iz element kompleksidir.

Bileşimindeki düşük biüretli üre ve magnezyum sayesinde bitkide hücre oluşumu ve gelişimi için gerekli besin sağlanmış olur. Düşük biüretli üre ile hücre büyümesi, klorofilin oluşması için gerekli temel elementlerden magnezyum ve bitkinin hormon ve enzim salgılaması için gerekli elementlerden mangan, çinko, demir verilmiş olur.

MICROLEX yapraktan uygulandığında, bitki tarafından tamamen alınır ve taşınır. Normal dozlar da uygulandığında, fitotoksite riski yoktur, her koşulda uygulanabilir, bitki yüzeyinde leke oluşturmaz.

MICROLEX topraktan uygulandığında, topraktaki diğer besinleri şelatlayıp bitki bünyesine kolaylıkla taşınmasını sağlar.

 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Narenciye, Meyve Ağaçları, Bağ: Vejetatif gelişme döneminde, düzenli olarak, bitkinin durumuna ve yaprak analizi sonuçlarına göre, 100 litre suya 200-400 gr. dozunda uygulanır. Doz dekara 200 litre suya göre verilmiştir.

Bahçe ve Tarla Bitkileri: Vejetatif gelişme döneminde, düzenli olarak, bitkinin durumuna ve yaprak analizi sonuçlarına göre, 100 litre suya 200-250 gr. dozunda uygulanır.

Karışabilirlik: Bu ürünler tüm gübre ve ilaçlarla karışabilir ancak her uygulamadan önce küçük dozlar da ön karışım testi yapmanız önerilir. Alkalin ve trifolin bazlı ürünlerle karıştırmayınız.

Ambalaj: 1 kg. , 3 kg. , 5 kg. , 25 kg.

 MICROLEX
 Toplam Azot    (N)  % 10
 Amonyum Azot    (N)  % 1
 Nitrat Azotu    (N)  % 1,5
 Üre Azotu (Düşük biüretli    (N)  % 7,5
 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit  (P205)  % 5
 Suda Çözünür Potasyum Oksit  (K2O)  % 5
 Suda Çözünür Magnezyum Oksit  (MgO)  % 3,5
 Suda Çözünür Bor    (B)  % 0.1
 Suda Çözünür Demir   (Fe)  % 3
 Suda Çözünür Manganez   (Mn)  % 4
 Suda Çözünür Çinko   (Zn)  % 6
 Şelatlama Maddesi EDTA