MAXWAY SIVI DAMLAMA GÜBRELERİ

MAXWAY serisi damla sulama için geliştirdiğimiz asit karakterli sıvı gübrelerdir. Her türlü toprak, özellikle pH’ı ve tuzluluğu yüksek olan topraklar için idealdir. Geliştirdiğimiz formülasyonlar diğer NPK’lar ile uyumlu ve karışabilir iz elementler, kalsiyum ve magnezyum bazında olduğundan içeriğine göre bitkinin fenolojik dönemlerine bağlı olarak tüm sezon boyunca bir program oluşturularak kullanılabilir.

Spesifik kompleksleme ve şelatlama maddeleri içerdiğinden, toprakta bağlı olan besin elementlerini çözüp harekete geçirir ve böylece toprağın doğal verimliliğini arttırır. Maxway kullanımında uygulama dozları toz NPK gübrelere oranla % 15-20 kadar daha düşüktür. Solüsyon pH’sının düşük olmasından, içerdiği kompleksleme ve şelatlama maddelerinin koruyucu ve element taşıyıcı özeliğe sahip olmasından dolayı, daha üstün sonuçlar verir.

Maxway uygulaması çok pratiktir. Suda eritmeden direkt damlama sulama sistemine verilir. Stabil solüsyon sayesinde maksimum alınabilirlik özelliğine sahiptir. Toprakta ve suda bikarbonatlar ve pH anormalliğinden kaynaklanan problemlere son verir. Damlama sulama laterallerinde tortu bırakmaz.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Tüm bitkilerde, dikimden sonra veya vejetatif gelişme başlangıcından itibaren hasada kadar dekara 2,5-5 lt. dozunda uygulanır. Fenolojik dönem ve bitkinin ihtiyacına göre formülasyon seçimi yapılmalıdır.

Ambalaj: 5 lt. , 10 lt. , 20 lt.

Nitrat AZOT Amonyum Üre P2O5 K2O Zn MgO CaO pH Yoğunluk
Maxway N  8  8,5  13,5  5-6  1,29
Maxway N Green  8  7  1-2  1,22
Maxway N Yellow  2  9  4  6-7  1,27
Maxway P  3  40  1-2  1,35
Maxway K  25  6-7  1,44
Maxway 7-7-7  3  2  2  7  7  2-3  1,22
Maxway OMG   13  3-4  1,28
Maxway Cal  13  2-3  1,24
Maxway Optical  9  2  4  5-6  1,34
PRO CAL  9  17  2-3  1,44