MANWAY 10

 

MANWAY10 yüksek oranda Manganez içeren sıvı bir ürün olup, yapraktan ve damla sulama ile uygulanabilir. Suda ve toprakta başka elementlerle bağlanmaz dolayısıyla kolayca bitki tarafından alınabilir.

Klorofil ve vitamin C sentezinde katalizör görevi görür.

Manway 10 yaprak ve köklerin dokusundan penetrasyonu çok iyi olup kolayca bitki bünyesine girer.

Manway 10 manganez eksikliğinden kaynaklanabilecek olumsuzlukları engeller ve bitki bünyesinde şeker oluşumunu hızlandırır.

 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

 

Tüm bitkilerde önleyici olarak yapraktan 100cc.-150cc./100 lt. dozunda, noksanlık göründüğü durumlarda tedavi edici olarak 150cc.-200cc./100 lt. dozunda uygulama yapılabilir.

Tüm bitkilerde damlama sulama yolu ile bitkinin ve toprağın pozisyonuna göre 1-2 lt./dekar dozu aralığında 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Karışabilirlik: Bakır, kükürt ve alkali reaksiyon gösteren ürünler haricinde bilinen tüm tarım ilaçları ve gübreler ile karışabilir ancak uygulamadan önce küçük dozlarda ön karışım testi yapmanız önerilir.

Ambalaj: 1 lt. , 5 lt. , 10 lt. , 20 lt.

 

İçerik
 Suda Çözünür Manganez (Mn) % 10
 Yoğunluk 1,22
 pH 2-3