LEGEND

Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre

LEGEND damla sulama için özel olarak geliştirilmiş özel bitki aktivatörleri, toprak düzenleyiciler ve peptid bazında organik azot içeren özel bir üründür.

Legend % 2 organik azot, % 11 organik karbon % 40 organik madde % 4,5 potasyum ihtiva eder

Kesinlikle ağır metaller içermez.

Legend yüksek bir çözünürlüğe sahiptir, dolayısıyla kökler tarafından kolayca alınabilir.

Tüm bitkiler için vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır.

Topraktaki mikro florayı harekete geçirir.

Köklenmeyi teşvik eder.

Düzenli kullanıldığın da topraktaki tuzluluğu giderir.

Bitkinin olumsuz toprak koşullarından dolayı almakta zorlandığı besin maddelerinin ve elementlerin bitki bünyesine alınmasına yardımcı olur.

Kötü hava şartlarından ve beslenme yetersizliklerinden kaynaklanan streslere karşı bitkiyi korur. Gübrelerle birlikte verildiğinde gübrelemenin etkinliğini arttırır ve topraktan taşınımını arttırır. Vejetasyonu teşvik eder. Organik tarımda kullanılır.

 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Tüm bitkiler de damlama sulama yolu ile bitkinin ve toprağın pozisyonuna göre 1-5 lt./dekar dozu aralığında kullanılır.

Karışabilirlik: Bakır, kükürt ve alkali reaksiyon gösteren ürünler haricinde bilinen tüm tarım ilaçları ve gübreler ile karışabilir ancak uygulamadan önce küçük dozlar da ön karışım testi yapmanız önerilir.

Ambalaj: 1 lt. , 5 lt. , 10 lt. , 20 lt.

 

İçerik  w/w
 Organik Madde  40
 Toplam Azot  (N)  2
 Organik Karbon  11
 Suda Çözünür Potasyum Oksit  (K20)  4,5
 pH  4,5-6,5
 Yoğunluk  1,25