EXPERT 239

NPK GÜBRESİ (Harmanlanmış)      (10-15-45)

EXPERT 239 bitkilerin fenolojik takvimi içerisin de farklı dönemlerde kullanıldığın da bu fenolojik süreçlere müdahale edebilecek içeriğe sahip çok farklı spesifik bir üründür.

EXPERT 239; meyve büyümesi ve olgunlaşmasını hızlandırmak, meyve ağaçlarında homojen çiçeklenmeyi sağlamak ve bitkinin vejetatif gelişimi baskı altına alıp generatif sürece yöneltmek için kullanılan özel bir karışımdır. Bundan dolayıdır ki kullanım alanları ve dönemleri bitkilerin durumuna ve uygulama amacına göre değişmektedir.

 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Karpuz ve Kavun: Yeşil aksamın (tevek) aşırı şekilde gelişmesi durumunda vejetasyonu baskı altına almak ve bitkide ki fenolojiyi generasyona döndürmek için; duruma göredekara 150 gr.-250 gr.

Pamuk: Pamuk bitkisin de aşırı boylanma durumuna mevcutsa bunu baskı altına almak ve yan dal oluşumunu tetiklemek için veya pamukta elmalar teşekkül ettikten sonra elmaları büyütmek için; duruma göre dekara 150 gr.- 200 gr.

Yer Fıstığı: Yeşil aksamın (tevek) aşırı şekilde gelişmesi durumunda vejetasyonu baskı altına almak ve bitkide ki fenolojiyi generasyona döndürmek için; duruma göre dekara 150 gr.-250 gr.

Tüm sert ve yumuşak çekirdekliler de: Çiçekler açmadan gözler fare kulağı dönemindeyken; homojen çiçeklenmeyi sağlamak için tona ;1- 1,5 kg.

(Kullanım öncesi firmamızın teknik kadrosuna danışınız.)

Karışabilirlik: Bilinen tüm tarım ilaçları ve gübreler ile karışabilir ancak uygulamadan önce küçük dozlarda ön karışım testi yapmanız önerilir.

Ambalaj: 1 kg. , 3 kg. , 5 kg. , 25 kg.

İçerik
 Toplam Azot    (N)  % 10
 Amonyak Azot    (N)  % 1
 Nitrat Azotu    (N)  % 9
 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit    (P2O5)  % 15
 Suda Çözünür Potasyum Oksit  (K2O)  % 45