CALWAY PLUS

KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

CALWAY PLUS

Kalsiyum, magnezyum  ve molibden içeren, bitkiler tarafından çok çabuk ve tamamen alınabilen, bitki bünyesinde taşınabilen özel bir karışımdır. İçerdiği elementler hem yapraklar hem kökler tarafından çok çabuk bitki bünyesine alınır ve bitki içerisinde hızlı bir şekilde taşınır.

Calway Plus bitki tarafından bünyesine alındığında serum etkisi yaparak bitkinin iletim sistemlerinde besin ve suyun akışını da hızlandırır. Dolayısıyla bitkide meydana gelen sıcaklık, su ve beslenme yetersizliğinden kaynaklanan stresler minimuma iner. Özellikle sıcak dönemlerde yetiştirilen bitkiler de kalsiyum noksanlığında ya sıcağın direkt etkisi, ya da su ve nem stresi dolayısıyla çiçek ve meyve dökülmeleri, salkım kurumaları, meyve renginde açılmalar, bitki genelinde solgunlaşmalar, çatlamalar vs. meydana gelir. Ayrıca direkt olarak sulamadan, toprak yapısından ve EC yüksekliğinden kaynaklanan stresler de kalsiyum noksanlığında oluşur. Özellikle cam seralar da patlıcan, domates ve hıyar gibi bitkiler de nem yetersizliğinden veya dengesizliğinden renk açılmaları, sulama yetersizliğinden veya diğer sebeplerden dolayı magnezyum ve kalsiyum noksanlığı görülür. İşte Calway Plus bu noksanlıkları ve arazları giderir.

Calway Plus tüm meyvelerde ve bitkinin yapraklarında canlılık ve parlaklık sağlar.

Calway Plus  Botrytis sp ve Sclerotinia Sp vb. hastalıklara karşı bitkinin direncini ve bu hastalıklarla mücadelede kullanılan fungisitlerin de etkinliğini arttırır.

Calway Plus  bitki bünyesine alındığında hem fotosentezin dolaylı olarak hızlanmasına, bitkinin fizyolojik olarak rahatlamasına neden olur.

Calway Plus bitkinin pH’ını ayarlayarak,besin oluşumunu ve hareketliliğini arttırır. Kalsiyum, Magnezyum ve Molibden bitkilerdeki ve topraktaki kimyasal,biyokimyasal ve biyolojik aktivite için önemli elementlerdir. Bu elementlerin noksanlığında bitkilerde büyüme geriler, klorofil sentezi azalır, nekrotik lekeler oluşur, çürümeler meydana gelir, verim ve ürün kalitesi düşer. Calway Plus  bitkiyi bütün bu olumsuzluklara karşı korur.

 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Narenciye: Çiçek döneminde, meyve nohut iriliğine geldiğinde, haziran dökümünden sonra,meyve büyüme döneminde birer uygulama, 250 cc.-300 cc./100 lt. dozunda

Elma,Armut,Kiraz,Kayısı,Nektarin,Şeftali: Petal yaprakların dökülmesinden meyve büyüyene kadar geçen sürede 3-4 uygulama, 300 cc.-400 cc./100 lt.

Bağ: Meyve bağlamadan sonra renk dönüşümü süresince 4-5 uygulama,250 cc./100 lt.

Domates,Biber, Patlıcan,Salatalık,Kabak: Döllenmeden sonra meyve teşekkülünden itibaren 2-3 uygulama 250 cc.-300 cc./100 lt.

Kavun, Karpuz: Çiçeklenmeden itibaren hasada kadar 2-3 uygulama, 300 cc./100 lt.

Çilek: Döllenmeden sonra 8-10 gün arayla 2-3 uygulama 250 cc.-500 cc./100 lt.

Yapraklı sebzeler: Dikimden sonra hasada kadar 2-3 uygulama, 250 cc./100 lt.

Karışabilirlik: Bakır, kükürt ve alkali reaksiyon gösteren ürünler haricinde bilinen tüm tarım ilaçları ve gübreler ile karışabilir ancak uygulamadan önce küçük dozlar da ön karışım testi yapmanız önerilir.

Ambalaj: 1 lt. ,5 lt. ,10 lt. , 20 lt.

 

İçerik
 Suda Çözünür Kalsiyum Oksit  (CaO)  % 12
 Suda Çözünür Magnezyum Oksit  (MgO)  % 5
 Suda Çözünür Molibden  (Mo)  % 0,005
 pH  5 – 5.5
 Yoğunluk  1,35