CALFER

CALFER kalsiyum, magnezyum, nitrik azotu ve molibden içeren, bitkiler tarafından çok çabuk ve tamamen alınabilen, bitki bünyesinde taşınabilen özel bir karışımdır. Nitrat azotu sayesinde, içerdiği elementler hem yapraklar hem kökler tarafından çok çabuk bitki bünyesine alınır ve bitki içerisinde hızlı bir şekilde taşınır. Calway bitki tarafından bünyesine alındığında serum etkisi yaparak bitkinin iletim sistemlerinde besin ve suyun akışını da hızlandırır. Dolayısıyla bitkide meydana gelen sıcaklık, su ve beslenme yetersizliğinden kaynaklanan stresler minimuma iner.

Özellikle sıcak dönemlerde yetiştirilen bitkilerde kalsiyum noksanlığında ya sıcağın direkt etkisi, ya da su ve nem stresi dolayısıyla çiçek ve meyve dökülmeleri, salkım kurumaları, meyve renginde açılmalar, bitki genelinde solgunlaşmalar, çatlamalar vs. meydana gelir. Ayrıca direkt olarak sulamadan, toprak yapısından ve EC yüksekliğinden kaynaklanan stresler de kalsiyum noksanlığında oluşur. Özellikle cam seralarda patlıcan, domates ve hıyar gibi bitkilerde nem yetersizliğinden veya dengesizliğinden renk açılmaları, sulama yetersizliğinden veya diğer sebeplerden dolayı magnezyum ve kalsiyum noksanlığı görülür. İşte Calway bu noksanlıkları ve arazları giderir. Calway tüm meyvelerde ve bitkinin yapraklarında canlılık ve parlaklık sağlar. Calway Botrytis Sp ve Sclerotinia Sp vb. hastalıklara karşı bitkinin direncini ve bu hastalıklarla mücadelede kullanılan fungisitlerin de etkinliğini arttırır. Calway bitki bünyesine alındığında hem fotosentezin dolaylı olarak hızlanmasına, bitkinin fizyolojik olarak rahatlamasına neden olur. Calway bitkinin pH’ını ayarlayarak, besin oluşumunu ve hareketliliğini arttırır. Kalsiyum, Magnezyum ve Molibden bitkilerdeki ve topraktaki kimyasal, biyokimyasal ve biyolojik aktivite için önemli elementlerdir. Bu elementlerin noksanlığında bitkilerde büyüme geriler, klorofil sentezi azalır, nekrotik lekeler oluşur, çürümeler meydana gelir, verim ve ürün kalitesi düşer. Calway bitkiyi bütün bu olumsuzluklara karşı korur. Calway’de bulunan nitrik asit yüksek bir penatrasyon gücüne sahiptir ve elementleri hem kökten, hem yapraktan kolayca ve hızlı bir şekilde bitkiye taşır.

 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

 

Narenciye: Çiçek döneminde, meyve nohut iriliğine geldiğinde, haziran dökümünden sonra, meyve büyüme döneminde birer uygulama, 250 cc.-300 cc./100 lt. dozunda

Elma, Armut, Kiraz, Kayısı, Nektarin, Şeftali: Petal yaprakların dökülmesinden meyve büyüyene kadar geçen sürede 3-4 uygulama, 300 cc.-400 cc./100 lt.

Bağ: Meyve bağlamadan sonra renk dönüşümü süresince 4-5 uygulama,250 cc./100 lt.


Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kabak:
Döllenmeden sonra meyve teşekkülünden itibaren 2-3 uygulama 250 cc.-300 cc./100 lt.

Kavun, Karpuz: Çiçeklenmeden itibaren hasada kadar 2-3 uygulama, 300 cc./100 lt.

Çilek: Döllenmeden sonra 8-10 gün arayla 2-3 uygulama 250 cc.-500 cc./100 lt.

Yapraklı sebzeler: Dikimden sonra hasada kadar 2-3 uygulama, 250 cc./100 lt.

Karışabilirlik: Bakır, kükürt ve alkali reaksiyon gösteren ürünler haricinde bilinen tüm tarım ilaçları ve gübreler ile karışabilir ancak uygulamadan önce küçük dozlarda ön karışım testi yapmanız önerilir.

Ambalaj: 1 lt. , 5 lt. , 10 lt. , 20 lt.

 İçerik  w/w
 Toplam Azot  (N)  % 9
 Nitrat Azotu  (N)  % 9
 Suda Çözünür Kalsiyum Oksit  (CaO)  % 10
 Suda Çözünür Magnezyum Oksit  (MgO)  % 5
 Suda Çözünür Molibden  (Mo)  % 0,05
 pH  3-4
 Yoğunluk  1,45