BOROWAY

 

BOROWAY, sıvı formülasyon olarak yüksek oranda bor içeren, boretanolamin ile komplekslenmiş sıvı bir gübredir. Bu komplekslenme sayesinde bor elementi bitki ve yapraklar tarafından daha iyi bir şekilde alınır. Aynı zaman da içerdiği kompleksleme maddesi kuvvetli bir taşıyıcı görevi üstlenir.

Boroway ile çiçeklenme, polenleşme ve sonuçta da döllenme çok daha iyi olur. Meyvelerdeki şeker oranı yüksek olur. Bor noksanlığına karşı kullanıldığında tüm bitkilerde iyi sonuçlar verir.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Narenciye, Zeytin, Meyve Ağaçları: Hasattan sonra ve çiçek döneminden önce ayrıca bor noksanlığı görüldüğü durumlarda, 100cc.-150 cc./100 lt. dozunda

Bağ, Çilek,Tüm sebzeler: Çiçek döneminden önce ayrıca bor noksanlığı görüldüğü durumlarda, 100cc.-150 cc./100 lt. dozunda

Çiçek ve Süs bitkileri: Bor noksanlığı görüldüğü durumlarda, 100cc.-150 cc./100 lt. dozunda

Tahıllar, Endüstri Bitkileri, Şeker Pancarı: 7-8 yapraklı dönemden itibaren, dikim sıra araları kapanana kadar dekara 300 cc. dozunda 1-2 uygulama yapılabilir. Aynı dönemlerde de bor noksanlığı görülen durumlarda damlamadan dekara 300-500 cc. dozunda uygulama yapılabilir.

Karışabilirlik: Bakır, kükürt ve alkali reaksiyon gösteren ürünler haricinde bilinen tüm tarım ilaçları ve gübreler ile karışabilir ancak uygulamadan önce küçük dozlarda ön karışım testi yapmanız önerilir.

Ambalaj: 1 lt. , 5 lt. , 10 lt. , 20 lt.

İçerik
 Suda Çözünür Bor  (B)  % 10
 Yoğunluk  1,35
 pH  8-9