BOROMOL

BOROMOL, sıvı formülasyon olarak yüksek oranda bor içeren, boretanolamin ile komplekslenmiş sıvı bir gübredir. Bu komplekslenme sayesinde bor elementi bitki ve yapraklar tarafından daha iyi bir şekilde alınır. Aynı zaman da içerdiği kompleksleme maddesi kuvvetli bir taşıyıcı görevi üstlenir. Boromol ile çiçeklenme, polenleşme ve sonuçta da döllenme çok daha iyi olur. Meyvelerdeki şeker oranı yüksek olur. Bor noksanlığına karşı kullanıldığında tüm bitkilerde iyi sonuçlar verir. Bazı bitkilerin molibden ihtiyaçları nispeten daha yüksektir. Her şeyden önce, dikotiledon bitkilerin molibden gereksinimleri monokotiledonlara göre daha yüksektir. Dikotileton bitkiler içerisinde Cruciferae familyası bitkilerinin, özellikle karnabahar molibden gereksinimleri yüksektir. Marul, ıspanak, domates, pancar ve turunç türleri de molibdene karşı duyarlılıkları yüksek bilinirler. Baklagil bitkilerinin kökler simbiyotik yaşayan Rhizobium bakterilerinin molibden gereksinimlerinin yüksek oil nedeniyle baklagil bitkileri için de molibdenin önemi yüksektir. Molibden noksanlığı nitrat asimilasyonunu engellediği için molibden noksanlın da ortaya çıkan arazlar azot noksanlığı belirtilerine benzer. Yaşlı yapraklar sararır. Ancak azot noksanlığından farklı olarak, yaprak kenarlarında çabucak nekrozlar oluşur. Bunun nedeni ise nitrat birikmesidir. Yaprak aya genişliği azalır ve değişik şekilli yaprak oluşur. Örneğin orta damar büyümeye devam etmesine karşın, yaprağın geri kalan kısımlarında büyüme olmaz ve ince uzun kamçı gibi yapraklar oluşur. Boromol bu tür eksiklikleri ve bu eksikliklerin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak için formüle edilmiş bir karışımdır.
UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Elma: Çiçeklenme öncesinde 200 cc/da dozunda uygulanmalıdır. Aynı zamanda, hasattan sonra yaprak yaşlanmasından önce 200 cc. – 300 cc./da dozunda uygulanmalıdır.

Fasülye, Soya, Yer Fıstığı: 5 ile 15 cm lik dönemde 200 cc. ile 300 cc./da dozunda uygulanmalıdır. Eğer gerekli ise 10 ile 14 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır.

Narenciye: İlkbaharda 2. ve 3. yeni yaprak gelişiminden sonra 200 cc. ile 300 cc./da dozunda uygulanmalıdır. Aynı zamanda, sonbahar süresincede uygulanabilir.

Pamuk: İlk çiçek tomurcuğu göründüğünde ve yine 4-6 yaprak dönemde 100 cc. ile 200 cc./da dozunda uygulanmalıdır.

Bağ: Çiçeklenme öncesinde 200 cc. ile 300 cc./da dozunda uygulanmalıdır. Eğer gerekli olursa meyve oluşumunda tekrarlanmalıdır.

Kavun (Tarlada yetiştirilen): Çiçeklenme başlangıcında, çiçeklenme sonunda ve 4 yapraklı dönemde 200 cc. ile 300 cc./da dozunda uygulanmalıdır.

Zeytin: İlkbaharda çiçeklenme öncesinde 200 cc. ile 300 cc./da dozunda uygulanmalıdır.

Bezelye: 5 ile 15 cm lik dönemde 200 cc. ile 300 cc./da dozunda uygulanmalıdır. Eğer gerekli olursa 10- 14 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır.

Çilek (Tarlada yetiştirilen): Yeşil tomurcuk ve 10 – 14 gün sonraki dönemde 100 cc./da dozunda uygulanmalıdır. Aynı zamanda, hasat sonrası yeni gelişim döneminde 200 cc./da dozunda uygulanmalıdır.

Ayçiçeği: 2 ile 8 çift yaprak döneminde 200 cc. ile 300 cc. /da dozunda uygulanmalıdır.

Domates (Tarlada yetiştirilen): Ürün 15 cm uzunluğunda (4 ile 6 yapraklı dönemde) olduğu zaman 200cc. ile 300 cc./da dozunda uygulanmalıdır. Eğer gerekirse 10 – 14 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır.

Karpuz (Tarlada yetiştirilen): Çiçeklenme başlangıcında, çiçeklenme sonunda ve 4 yaprak döneminde 200cc. ile 300 cc. /da dozunda uygulanmalıdır.

Karışabilirlik: Bakır, kükürt ve alkali reaksiyon gösteren ürünler haricinde bilinen tüm tarım ilaçları ve gübreler ile karışabilir ancak uygulamadan önce küçük dozlar da ön karışım testi yapmanız önerilir.

Ambalaj: 1 lt. , 5 lt. , 10 lt. , 20 lt.

 

İçerik
 Suda Çözünür Bor  (B)  % 8
 Suda Çözünür Molibden  (Mo)  % 2
 Yoğunluk  1,35
 pH  8-9