BORICALL

BORICALL, özel kompleksi sayesinde sıvı formülasyon olarak kalsiyum ve bor elementlerini aynı solüsyonda içeren bir formülasyona sahiptir.İçerdiği kalsiyum özel bir maddeye bağlı olduğundan bor ile reaksiyon göstermez ve antagonist etki oluşturmaz.Özel kompleks aktivatörler içeren BORICALL asidik pH sayesinde etkin bir şekilde bitkiye penetrasyonu gerçekleşir.

BORICALL bitki dokusunun daha dayanıklı olmasını sağlar.Çevresel etkenlerden kaynaklanan stres durumlarında bitkiyi rahatlatır.Polenlerin daha etkin olmasını sağlayarak döllenmenin performansını arttırır. Meyve iriliğini ve şeker oranını arttırır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Yapraktan uygulayınız

Meyve Ağaçları : Çiçekten önce, döllenmeden sonra ve meyve büyüme dönemlerinde 200cc.-250 cc./100 lt. dozunda

Bahçe Bitkileri : Çiçek döneminden önce ve meyve büyüme döneminde 150cc.-200 cc./100 lt. dozunda

Sanayii Bitkileri( Şeker Pancarı) : 7-8 yapraklı dönemden itibaren, dikim sıra araları kapanana kadar 250-300 cc./100 Lt dozunda 1-2 uygulama yapılabilir.

Karışabilirlik : Bakır, kükürt ve alkali reaksiyon gösteren ürünler haricinde bilinen tüm tarım ilaçları ve gübreler ile karışabilir ancak uygulamadan önce küçük dozlarda ön karışım testi yapmanız önerilir.Çoklu tank karışımlarından kaçınınız.

Ambalaj: 1 lt. , 5 lt. , 10 lt. , 20 lt.

 

 İçerik  w/w
 Suda Çözünür Kalsiyum Oksit  (CaO)  % 8
 Suda Çözünür Bor  (B)  % 2
 pH  7-7,5
 Yoğunluk gr/Lt  1,35